2012

Slet čarodějů a čarodějek

Na tuto akci byli pozváni všichni přibuzní a blízci klientů. Na setkání si zasoutěžili klienti v soutěžích Tanec s koštětem, Nejkrásnější čarodějka, První pracující čarodějka apod., zatancovali si na hudbu hranou DJ Markem a občerstvili se svými vlastnoručně upečenými koláči opečenými buřty.

Volby do Rady sebeobhájců

2.5. 2012 proběhly v zařízení první volby zástupců klientů do Rady sebeobhájců. Většina klientů nechtěla nic ponechat náhodě a tak zodpovědně vybrali svého kandidáta a se soustředěním vhazovali kandidátky do volební urny. Imobilní klienty navštívila komise u lůžka. Úkolem Rady zvolené klienty na dvouleté období bude vznášet podněty a připomínky na zlepšení kvality poskytovatné služby, […]

Srdce na dlani

Dne 13.8. 2012 proběhl již tradiční 5. ročník akce Magistrátu Hlavního města Prahy „Srdce na dlani“, která se koná pravidelně jednou ročně ve všech pobytových sociálních zařízeních zřizovaných Hlavním městem Prahou. Na základě ankety pořádané v zařízení vybírají klienti své oblíbené pracovníky. Vyhlášení nejoblíbenějších pracovníků se konalo v areálu zařízení za krásného slunného počasí. Pro […]

Superden

Dne 12.9. 2012 proběhla v zařízení tradiční sportovní akce, na které poměřili své síly družstva klientů z různých sociálních zařízení. Soutěže proběhly v těchto disciplínách: chytání rybiček, minigolf, přetahování lanem a další. Po sportovním klání následovalo občerstvení, grilování a opékání vuřtů, tanec a zábava. Na závěr Superdne předvedli také ukázku své práce Sbor dobrovolných hasičů […]

Kurs Sociálních dovedností

Dne 27.9. 2012 jsme zahájili Kurs Sociálních dovedností, který vede speciální pedagožka Mgr. Pěnkavová. Kurs absolvují 2x v měsící 2 skupiny sedmi klientů jako přípravu a nácvik činností, které jim pomohou po praktické stránce v  životě a při kontaktu s lidmi z běžné společnosti. Zatím kurs probíhá v zařízení, pro příští rok plánujeme jeho průběh […]

Vánoční setkání klientů se svými blízkými

Tradiční Vánoční setkání klientů se svými blízkými se konalo v hotelu Seifert v Nových Hamrech. V rámci připraveného programu zde vystoupil pěvecký sbor klientů DOZP Rudné, taneční soubor dětí z MŚ Závodu Míru a děvčata z DDM Nejdek s ukázkou Zumby. Ve volné zábavě klienti tančili, pochutnali si na cukroví, na jehož přípravě se také […]

Beseda Člověk a zákony

Dne 9.11. 2012 proběhla v zařízení beseda pro klienty vedená Městskou Policií města Karlovy Vary. Policisté povídali klientům o tom, jak se správně chová člověk podle zákona, jaká má práva, co se nesmí, jakou má odpovědnost člověk s mentálním postižením a jak Policie pomáhá lidem. Klienti živě diskutovali a doptávali se na věci, které neznali. […]

Beseda Drogy a HIV

Dne 7.11. 2012 si klienti poslechli naučnou přednášku pana Hornycha na téma Drogy a pohlavních nemocech. Klienti se zájmem naslouchali a diskusi doplňovali svými znalostmi a zkušenostmi a rozšiřovali si své vědomosti o další informace. Děkujeme panu Hornychovi za zajímavé odpoledne.

Den otevřených dveří

Dne 10.10. 2012 proběhl v zařízení Den otevřených dveří. Zájemci z řad veřejnosti navštívili naše zařízení.