Naše poslání

Posláním Domova Rudné u Nejdku je poskytovat pobytové služby sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem.

Cílová skupina

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením (mentální postižení v kombinaci s tělesným postižením nebo mentální postižení v kombinaci se smyslovým postižením) od 19 let věku neomezeně.

Služba domov se zvláštním režimem je určena osobám s demencí od 27 let věku neomezeně.

Osoby, kterým je poskytována služba, musí mít  sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace musí vyžadovat pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a zároveň se musí nacházet v nepříznivé sociální situaci (tzn. podporu nelze zajistit jiným způsobem).

Přednostně je služba nabízena zájemcům s trvalým pobytem v Praze.

Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin.

Kapacita zařízení:

65 klientů

Dlouhodobý cíl

Zajistit naplňování základních životních potřeb klientů prostřednictvím základních, fakultativních činností a ošetřovatelské péče.

Pracovní tým

V přímé péči pracuje celkem 44 pracovníků (2 sociální pracovnice, 33 pracovníků v sociálních službách, 9 zdravotních sester) ve spolupráci s pravidelně docházejícím psychologem. Naplnění duchovních potřeb klientů zajišťuje docházející farář církve česko-bratrské. Provoz vlastní kuchyně, prádelny, technického zázemí a administrativy zajišťuje 14 pracovníků.

Zásady při poskytování sociální služby

Zásady, kterými se řídí pracovníci při poskytování služby tvoří Etický kodex zaměstnanců Domova Rudné u Nejdku, který naleznete na stránce Ke stažení.

Poskytované činnosti

Informace o poskytovaných základních a fakultativních činnostech najdete na stránce Poskytované činnosti, podrobnosti o službě  v jednotlivých domech si můžete vyhledat v horním menu podle názvu objektu