[TS_VCSC_Lightbox_Gallery content_images=“917,907,916,908,918″ content_images_size=“full“ lightbox_size=“full“ content_style=“First“ trigger_grayscale=“false“ fullwidth=“false“ breakouts=“6″ data_grid_breaks=“240,480,720,960″ data_grid_space=“2″ data_grid_order=“false“ animation_in=“ts-viewport-css-flipInX“ css3animations_in=“Flip In X“ animation_out=“ts-viewport-css-slideOutDown“ css3animations_out=“Slide Out Down“ flex_animation=“slide“ animation_mobile=“false“ auto_height=“true“ page_rtl=“false“ flex_breaks_thumbs=“200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800″ flex_breaks_single=“240,480,720,960,1280,1600,1980″ number_images=“1″ flex_margin=“0″ auto_play=“false“ show_playpause=“true“ show_bar=“true“ bar_color=“#dd3333″ show_speed=“5000″ stop_hover=“true“ show_navigation=“true“ dot_navigation=“true“ flex_border_width=“5″ flex_border_color=“#ffffff“ flex_background=“#ffffff“ filters_toggle=“Toggle Filter“ filters_showall=“Show All“ filters_available=“Available Groups“ filters_selected=“Filtered Groups“ filters_nogroups=“No Groups“ lightbox_pageload=“false“ thumbnail_position=“top“ thumbnail_height=“50″ lightbox_effect=“slideUp“ lightbox_autooption=“false“ lightbox_autoplay=“false“ lightbox_speed=“5000″ lightbox_backlight=“custom“ lightbox_backlight_color=“rgba(191,182,86,0.98)“ lightbox_social=“false“ flex_tooltipthumbs=“false“ slice_tooltipthumbs=“none“ tooltipster_position=“ts-simptip-position-top“ tooltipster_offsetx=“0″ tooltipster_offsety=“0″ margin_top=“0″ margin_bottom=“0″]

Budova č. 3 je dvoupatrová bezbariérová. V přízemí se nachází kancelář sociální pracovnice, účetní depozit, zasedací místnost s knihovnou pro
klienty a centrální kuchyně, odkud je hotová strava dovážena do obou poschodí jídelním výtahem.

V 1. patře je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením sedmi osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Dále se v 1. patře nachází centrální ordinace a ošetřovna, chodba, menší útulné pokoje, denní místnost, která slouží jako jídelna a zároveň obývací místnost, terasa, bezbariérová koupelna, vybavená hydromasážní vanou, několik toalet.

V 2. patře je od 1.1.2018 poskytována služba domov se zvláštním režimem 10ti osobám s demencí. Nachází se zde podkrovní pokoje, denní místnost, která slouží jako jídelna a obývací pokoj zároveň, chodba a koupelna s WC.

Obě patra budovy jsou přístupná osobním výtahem ze zadní části objektu. Za domem v areálu zařízení se nachází rozlehlá zahrada a ergodílny.

Poskytování služby spočívá v zajištění individuální péče/podpory v základních životních potřebách jako je stravování, oblékání, hygieny, vyprazdňování, mobility, péče o zdraví, komunikace apod. prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a všeobecných sester.

Za většinou klientů z důvodu těžkého postižení nebo bariérovosti v okolí dochází do zařízení poskytovatelé běžných služeb jako jsou lékař, kadeřník, pedikér, úředník apod. Z aktivit, které jsou klientům nabízeny, lze jmenovat zejména nácvik nebo udržení soběstačnosti v základních životních potřebách, jako jsou např. oblékání, hygiena, pohyb, komunikaci, orientace apod. Při práci vychází pracovníci z validačního přístupu, navazujícího konceptu bazální stimulace a technik reminiscence. „Výchovné, vzdělávací a aktivizační (pro domov se zvláštním režimem pouze aktivizační) činnosti zajišťuje pracovník v sociálních službách – nepedagogická přímo na oddělení. Klienti však mohou v menším počtu jak v rámci aktivní, tak pasivní aktivizace využít nabízené aktivity  také ergodílnách v zařízení.

Při pěkném počasí je upřednostňován pobyt klientů na terase nebo zahradě, vycházky do obce. I přes bariérovost, která se vyskytuje v obci a okolních městech, nebo velmi těžký stupeň postižení, je klientům nabízena možnost pohybu ve společnosti prostřednictvím vycházek do obce, nákupů, výletů, kulturních akcí. Podle svého zájmu se mohou také účastnit akcí, které jsou pořádány v zařízení.

Kapacita: 17 lůžek, z toho 10 lůžek pro službu domov se zvláštním režimem a 7 pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením

Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 8x dvoulůžkový

Cílová skupina: osoby chodící, s poruchou hybnosti a různým stupněm mentálního postižení/demencí