Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek č. 362652

Zadavatel: Domov Rudné u Nejdku, IČ: 70890285

Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby:

https://www.tenderarena.cz/profily/DOZPRudne