Ergodílny je menší přízemní budova na kraji areálu domova. Uvnitř jsou 4 místnosti, sprcha, WC. Dvě místnosti slouží jako dílny, kde klienti vyrábí různé upomínkové předměty, věnují se ručním pracem nebo se učí používat PC, internet. Třetí místnost je kuchyň, ve které pod vedením pracovníků vaří teplá jídla, pečou nebo připravují studená jídla ke slavnostním událostem (narozeniny, vánoční večírek..).

V rámci ergodílen jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků v sociálních službách – nepedagogická výchovná péče –  sociálně-terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Nabídka činností není omezena pouze na budovu ergodílen. Pracovníci v sociálních službách – nepedagogická výchovná péče nabízí klientům a organizují další aktivity v zařízení a mimo zařízení, např. společenské, sportovní, poznávací akce, výlety. Prostřednictvím činností klienti procvičují jemnou a hrubou motoriku, paměť, rozvíjejí sociální kompetence, kompetence v péči o domácnost, někdy klientovi prospěje pouze změna prostředí nebo podnětů.

Podobně nabízejí klientům některé z uvedených činností také pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče na domácnosti v rámci posilování životní aktivizace – udržení, rozvíjení pracovních návyků, sebevzdělávání. Pracovníci v přímé péči také doprovázejí klienty na společenské, sportovní, poznávací akce, výlety nebo při využívání běžných služeb mimo zařízení.  Klienti se často také věnují sami svým oblíbeným činnostem ve svém volném čase, zejména ručním pracem, čtení, kreslení, povídání, poslechu hudby, odpočinku ve svém pokoji apod.

Ergodílny jsou k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin s výjimkou dnů, kdy pracovníci zastupují na oddělení nebo čerpají dovolenou.

Aktivit se zúčastňují klienti dobrovolně a  vybírají si je podle svého aktuálního zájmu a současné nabídky. Činnosti v rámci jedné dílny nebývá zaměřena pouze jeden druh aktivity.

Nabídka aktivit:

 • Pletení, háčkování, vyšívání
 • Práce s papírem, moduritem, voskem
 • Sezónní práce na zahradě
 • Sběr přírodního materiálu
 • Výroba předmětů z přírodního materiálu
 • Malování, kreslení
 • Psaní, čtení, počítání
 • Navlékání korálků
 • Skládání puzzlí
 • Malování na porcelán
 • Výroba rozmanitých drobných upomínkových předmětů
 • Pečení, vaření, grilování
 • Kognitivní procvičování
 • Pohybová aktivita – disco, vycházky
 • Práce s počítačem, internetem
 • Odpolední kavárnička (povídání u kávy, čaje)
 • Hospodaření s penězi
 • Cvičení, protahování
 • Výlety
 • Kulturní, společenské nebo poznávací akce v zařízení i mimo zařízení (kino, disco, exkurze..)
 • Kontakt s rodinnými příslušníky, blízkými a přáteli