admin

O admin

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far admin has created 33 blog entries.

8.10.2014 Den otevřených dveří

Dne 8.10.2014 se konal v zařízení den otevřených dveří, při kterém si mohli zájemci z řad veřejnosti prohlédnout zařízení.

13.9.2014 Výlet na hrad Vildštejn

Celodenního plánovaného výletu organizované spolkem SPCCH Nejdek se zúčastnilo 6 klientů. Klienti s dalšími účastníky výletu dojeli společně do Skalné u Chebu, kde se nachází hrad Vildštejn. Prohlídli si hrad, poobědvali a po obědě na zpátečně cestě navštívili Motýlí dům u Františkových lázní a Hornickou pouť v Sokolově, kde si nenechali ujít vystoupení zpěvácké duo […]

6.9.2014 Akce Dobřichovická Alotria

Akce se konala v podhradí Dobřichovického zámku, kde byl připraven velmi pestrý kulturní program: vystoupení šermířů, kejklířů, hraná pohádka apod. Podél řeky nabízeli prodejci v historických kostýmech ve stáncích ručně vyrobené historické předměty (keramika, skleněné kolrálky, dřevěné hračky) a různé služby (krčma, kovářství apod.). Výlet pro klienty byl placen ze sponzorského daru. Všem se akce […]

25.8.2014 Srdce na dlani

Dne 24.8.2014 se konala v zařízení akce Srdce na dlani pod záštitou MHMP Hlavního města Prahy. Klienti si v ankete zvolili sami své oblíbené pracovníky. Zvoleným pracovníkům přijeli předat ocenění zástupci MHMP, kteří s sebou přivezli i zpěváka Karla Emanuela Gotta, jehož zpěv se všem velice líbil. Akce se konala na zahradě domova. Počasí zprvu […]

28. 6. 2014 Zájezd na zámek Krásný Dvůr

Zájezd organizovala organizace SPCCH Nejdek. Klienti odjížděli již ráno společně s ostatními občany Nejdku a okolí, kteří se také zájezdu zúčastnilil. Prohlídka zámku byla zajímavá, beze spěchu, odpoledne bylo věnováno procházce v krásném zámeckém parku s dalšími památkami.

24.6. 2014 Superden

Dne 24. 6. 2014 se v DOZP Rudné konal sportovní den Superden, kterého se zúčastnili klienti z DOZP Rudné, DZR Matyáš, DOZP Mariánská, STD Farní Charita.
Soutěžilo se v pěti disciplinách: hod na cíl, kuželky, běh s vodou, minigolf a přetahování lanem. Vítězem se stali klienti z DZR Matyáš. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen následoval […]

30.4.2014 Čarodějnice

Jako každý rok jsme pořádali 30.4.2014 setkání klientů s jejich rodinnými příslušníky a přáteli. Na akci se soutěžilo v letu na koštěti, hodu magické koule, zametání. Příbuzní a přátelé klientů sami vybírali v průběhu soutěže nejkrásnější čarodějku. Po vyhlášení vítězů následovalo občerstvení, opékání buřtů a diskotéka, na které hrál k tanci DJ Šajda. Počasí se […]

19.12.2013 Vánoční setkání klientů s blízkými

Tradiční Vánoční setkání se konalo v hotelu Seifert v Nových Hamrech. Klienti se setkali se svými rodiči a příbuznými. Program byl pestrý, zazpíval pěvecký sbor klientů DOZP Rudné, zatančily děti z MŠ Závodu Míru Nejdek, děti z DDM Nejdek zahrály pohádku O perníkové chaloupce, v závěru vystoupila děvčata z DDM Nejdek s ukázkou Zumby. Klienti […]

9.10. 2013 Den otevřených dveří

Dne 9. 10. 2013 se uskutečnil Den otevřených dveří v našem zařízení. Tento den je určen pro zájemce z řad veřejnosti, kteří by chtěli něco vědět o poskytované službě.

9.9. 2013 Srdce na dlani

Dne 9.9.2013 se konalo vyhlášení ankety „Srdce na dlani“. V této anketě vybrali klienti svého nejoblíbenějšího pracovníka. Anketa se každoročně koná ve všech pobytových zařízeních zřizovaných Hlavním městem Praha. Počasí akci moc nepřálo, vyhlášení se muselo konat v hlavní jídelně. Zvoleným pracovníkům přijeli předat ocenění zástupci Hlavního města Prahy. S sebou přivezli zpěváka. Úsměvy na […]