Dne 24. 6. 2014 se v DOZP Rudné konal sportovní den Superden, kterého se zúčastnili klienti z DOZP Rudné, DZR Matyáš, DOZP Mariánská, STD Farní Charita.
Soutěžilo se v pěti disciplinách: hod na cíl, kuželky, běh s vodou, minigolf a přetahování lanem. Vítězem se stali klienti z DZR Matyáš. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen následoval kulturní program. Děti z Lidové školy umění zahrály a zazpívaly, děti z DDM Nejdek zatancovaly a poté následovala ukázka umění cvičených psů. V odpoledních hodinách hasiči z Nejdku ukázali své technické vybavení. Zvídaví klienti si prohlédli auto uvnitř, vyzkoušeli hasičské uniformy, kladli otázky. Po celou dobu hrála muzika na přání pod vedením pana DJ Šajdy a v závěru akce probíhalo grilování klobás. Poděkování patří sponzorům akce, kteří nám přispěli svými dary, bez nichž by se tato akce nemohla konat: cukrárna Ondřejíčkovi, Vřídlo Karlovy Vary, s.r., Karlovarské oplatky, Becherovka Karlovy Var, nejdecká česárna Vlny, Rabbit Hroznětín, restaurace Sportka ve Vysoké Peci, pivovar Karlovy Vary, SEOS, s.r.o., p. Pišinger, autoopravna Vysoká Pec, pohřební služba Roman Neudert Nejdek, masáže – Monika Dereová, pedikúra – Lucie Süssnerová, kadeřnictví Anna Schlosserová.