2014

15.12. 2014 Vánoční setkání klientů s blízkými

Vánoční setkání se tradičně konal v hotelu Seifert v Nových Hamrech. Klienti se na tento den velmi těší, protože se setkají se svými blízkými, rodičemi, přáteli, někteří z nich poté odjíždí na vánoce domů. Ke zpestření zazpívaly a zatančily děti z MŠ Závodu Míru, děti ze ZUŠ zahráli na klavír, na flétnu a zazpívaly. Taneční […]

6.12.2014 Krušnohorský jarmark v Nejdku

Staročeský vánoční jarmark se konal na prostranství před kostelem v Nejdku ve vánoční atmosféře. Dětský pěvecký sbor ze ZUŠ zahájil jarmark koledami, ve stáncích si mohli lidé zakoupit medové perníčky, byli k vidění potulní kejklíři, pohádkáři, kovář, hrnčíři… Někteří klienti prezentovali u stánku své vlastní výrobky, které vyrobili s pomocí pracovníků v ergodílnách, druzí se […]

05.12.2014 Mikuláš

Klienti se každý rok těší na Mikuláše, Čerta a Anděla. Jakmile klienti spatří přicházet čertovsko-nebeskou delegaci, zavládne klid a vidí-li Anděla s košem plným dobrot, rozzáří se jim obličeje a nedočkavě čekají na svůj balíček.

20.11.2014 Návštěva Vánočního domu v Karlových Varech

Klienti navštívili Vánoční dům v Karlových Varech. Z domu dýchala již před vstupem vánoční atmosféra, na schodech plápolaly svíčky, okolí bylo pokryto umělým sněhem, na nádvoří se vyjímal krásný vyřezávaný betlém. Klienti si prohlédli jednotlivé místnosti plné vánočních stomků, ozdob, svíček, světýlek a nádherných vůní. Po prohlédnutí výstavy se občerstvili v Andělské kavárně. Klienti odjížděli […]

8.10.2014 Den otevřených dveří

Dne 8.10.2014 se konal v zařízení den otevřených dveří, při kterém si mohli zájemci z řad veřejnosti prohlédnout zařízení.

13.9.2014 Výlet na hrad Vildštejn

Celodenního plánovaného výletu organizované spolkem SPCCH Nejdek se zúčastnilo 6 klientů. Klienti s dalšími účastníky výletu dojeli společně do Skalné u Chebu, kde se nachází hrad Vildštejn. Prohlídli si hrad, poobědvali a po obědě na zpátečně cestě navštívili Motýlí dům u Františkových lázní a Hornickou pouť v Sokolově, kde si nenechali ujít vystoupení zpěvácké duo […]

6.9.2014 Akce Dobřichovická Alotria

Akce se konala v podhradí Dobřichovického zámku, kde byl připraven velmi pestrý kulturní program: vystoupení šermířů, kejklířů, hraná pohádka apod. Podél řeky nabízeli prodejci v historických kostýmech ve stáncích ručně vyrobené historické předměty (keramika, skleněné kolrálky, dřevěné hračky) a různé služby (krčma, kovářství apod.). Výlet pro klienty byl placen ze sponzorského daru. Všem se akce […]

25.8.2014 Srdce na dlani

Dne 24.8.2014 se konala v zařízení akce Srdce na dlani pod záštitou MHMP Hlavního města Prahy. Klienti si v ankete zvolili sami své oblíbené pracovníky. Zvoleným pracovníkům přijeli předat ocenění zástupci MHMP, kteří s sebou přivezli i zpěváka Karla Emanuela Gotta, jehož zpěv se všem velice líbil. Akce se konala na zahradě domova. Počasí zprvu […]

17.7.2014 Výlet na Hrad Švihov

Klienti se zúčastnili celodenního výletu na hrad Švihov. Vodní hrad Švihov je nedobytnou stavbou při řece Úhlavě na Klatovsku chráněný vodním příkopem, který nechali postavil páni z Rýmberka. Dobovou atmosféru nenarušila ani právě probíhající rekonstrukce hradu. Klienti si prohlédli výstavu princezen, po které následoval oběd v Hradní restauraci. Odpoledne se vydali na procházku do okolí […]

28. 6. 2014 Zájezd na zámek Krásný Dvůr

Zájezd organizovala organizace SPCCH Nejdek. Klienti odjížděli již ráno společně s ostatními občany Nejdku a okolí, kteří se také zájezdu zúčastnilil. Prohlídka zámku byla zajímavá, beze spěchu, odpoledne bylo věnováno procházce v krásném zámeckém parku s dalšími památkami.