Klienti navštívili Vánoční dům v Karlových Varech. Z domu dýchala již před vstupem vánoční atmosféra, na schodech plápolaly svíčky, okolí bylo pokryto umělým sněhem, na nádvoří se vyjímal krásný vyřezávaný betlém. Klienti si prohlédli jednotlivé místnosti plné vánočních stomků, ozdob, svíček, světýlek a nádherných vůní. Po prohlédnutí výstavy se občerstvili v Andělské kavárně. Klienti odjížděli plni dojmů.