Zařízení kdysi sloužilo jako škola, později restaurace. V poválečné době byly hlavní objekty původně využíván jako škola v přírodě pro děti z Jedličkova ústavu.

Kolem roku 1964 byl zde zřízen ústav pro mentálně postižené chlapce. Chod ústavu zajišťovaly řádové sestry a farář. Chlapci byli po půl roce přestěhováni do ÚSP Horní Poustevna. Od té doby bylo zařízení určeno pouze pro ženy. V kmenové knize obyvatel je první žena zapsána v roce 1966. V té době zde žilo přibližně 60 dospělých žen. V roce 1974 do tehdejšího ústavu sociální péče nastoupili jedni z prvních civilních zaměstnanců, kteří zde pracovali spolu s řádovými sestrami.

V letech 1999 – 2002 proběhla větší rekonstrukce, kdy došlo na Faře k vybudování třílůžkových pokojů s vlastním sociáním zařízením a pomocí spojovací nadzemní chodby k propojení s hlavní budovou. V lednu 2003 byla Fara obydlena natrvalo a to 18 ženami. V této době byl také postaven v areálu Domova přízemní domek, který měl sloužit jako rehabilitační centrum a nyní je využíván pro ergoterapii.

V roce 2004 byla zahájena rekonstrukce kuchyně včetně skladových prostor, a rekonstrukce oddělení III pro těžce zdravotně handikepované ženy. Po kolaudaci v roce 2007 zde vznikly ve dvou patrech ménělůžkové pokoje a denní místnosti, nové sanitační zařízení, koupelna s hydromasážní vanou, zázemí pro zaměstnance, ordinace a sesterna. Proběhla také výstavba nového osobního výtahu a rekonstrukce jídelního výtahu. Budova byla zateplena a nová fasáda byla provedena v původním stylu.

V roce 2008 došlo ke stavebním úpravám na hlavní budově č.2, na základě kterých vznikly ze dvou skupin žen 4 menší domácnosti, což mělo pozitivní vliv na klidnější soužití ubytovaných žen, byly zřízeny denní místnosti a v roce 2009 dokončeny nové koupelny se sociálním zařízením pro každou skupinu. Bylo vytvořeno i zázemí pro zaměstnance.

Od roku 2007 s účinností nového Zákona o sociálních službách byl změněn původní název zařízení Ústav sociální péče na Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Od roku 2011 jsme začali přijímat k pobytu také muže.

V letech 2011 – 2012 byla započata rozsáhlá rekonstrukce budov z finančních prostředků EU získaných Magistrátem Hlavního města Prahy. V objektech č.p. 2, 1, 8, 251 byla vyměněna stará okna a vchodové dveře za plastové a provedeno celkové zateplení včetně nové fasády. V administrativní budově (č.p. 251) a na Domku (č.p. 8) byl kompletně nainstalován nový rozvod topení.

V roce 2013 byl postaven bezbariérový nájezd na zahradu pro imobilní klienty. V hlavní budově č. 2 bylo vytvořeno několik dvoulůžkových pokojů přepažením stávajících čtyřlůžkových.

Od 1.12.2017 došlo ke změně názvu a sídla poskytovatele na Domov Rudné u Nejdku, Rudné 251, Vysoká Pec, 362 21.

Od 1.1.2018 dochází k zahájení poskytování další sociální služby, a sice „domov se zvláštním režimem“ s celkovou kapacitou 10 lůžek.