Domek je samostatný rodinný dům, který je umístěn v obci v běžné zástavbě. K domu patří zahrada a terasa. Dům není bezbariérový. V přízemí je chodba, kuchyň, jídelna, obývací místnost, dvě koupelny a WC. V prvním patře objektu jsou pokoje, chodba, dvě koupelny a WC. Kuřárna je venku na terase. Na zahradě mají klienti cvičný skleník, kde pěstují zeleninu.

Klienti se s pomocí pracovníků v přímé péči starají o svou osobu, dům, zahradu a terasu, myjí a uklízí nádobí, své pokoje a společné prostory včetně terasy a zahrady. Hotové jídlo si vyzvedávají v hlavní kuchyni v budově č.3, v rámci aktivizace mají klienti možnost si stravu odhlásit a s podporou pracovníka na domácnosti nebo v ergodílnách si samostatně uvařit nebo připravit své oblíbené jídlo. Podílí se na péči o své prádlo, které skládají, žehlí a uklízí. Přes den se věnují běžným aktivitám jako jsou např. rozhorovy, sledování TV, čtení, poslech hudby, odpočinek ve svém pokoji, procházky. V pracovní dny mohou docházet podle svého zájmu a aktuální nabídky do ergodílen v zařízení. Mohou se účastnit různých kulturních, poznávacích nebo sportovních akcí, které jsou pořádány v zařízení nebo zajišťovány mimo zařízení. Při pěkném počasí pobývají klienti na terase nebo zahradě.

V domě bydlí pouze klienti, kteří se mohou se pohybovat po vyhodnocení míry bezpečného rizika sami bez doprovodu po obci, v lese. Klienti využívají běžné služby jako jsou nákupy, veřejná doprava, kadeřník, pedikér, poliklinika, úřady apod. v obci a ve městě. Ve výjimečných případech mohou za klienty s těžkým stupněm postižení nebo ve špatném zdravotním stavu docházet provozovatelé některých běžných služeb přímo do zařízení (kadeřník, pedikér, masér, lékař, úředník).

Kapacita: 12 míst  Počet pokojů: 4x jednolůžkový, 4x dvoulůžkový pokoj

Cílová skupina: klienti chodící s lehkým mentálním postižením