Hlavní budova č.2 je dvoupatrová. V budově je výtahová plošina do 1. patra. V přízemí se nachází pokoje, dvě obývací místnosti, chodba, dvě koupelny, několik toalet a centrální prádelna se sušárnou. Budova je propojena s budovou č. 3, v přízemí mají klienti přístup do velké jídelny společné pro všechny klienty, v prvním patře je vchod do budovy č. 3, kudy se klienti dostanou do ordinace a ošetřovny, k výtahu, do kanceláře sociální pracovnice, účetní depozit.  V prvním patře jsou pokoje, dvě obývací místnosti, dvě koupelny a několik toalet. V podkroví je k dispozici návštění místnost. Místo ke kouření je venku mezi budovou č. 2 a Farou.

Na hlavní budově č.2 žijí klienti ve čtyřech menších skupinách. Každá skupina klientů má k dispozici svůj obývací pokoj, koupelny a toalety. Jídelna v přízemí budovy č. 3 je společná pro všechny klienty z budovy č. 2.  Stravu připravují zaměstnanci v centrální kuchyni a je servírována ve společné jídelně. Praní prádla je zajištěno v centrální prádelně.

S podporou pracovníků se podílí klienti podle svých schopností při péči o svou osobu  a částečně při péči o domácnost, uklízí své  pokoje, společné prostory, skládají si a uklízí si prádlo do skříní, udržují zahradu kolem domu. V rámci aktivizace mají klienti možnost si stravu odhlásit a s podporou pracovníka dané skupiny nebo v ergodílnách si samostatně uvařit nebo připravit své oblíbené jídlo. Během dne se obvykle věnují společným aktivitám v obývací místnosti, tráví čas na pokoji, při pěkném počasí pobývají na zahradě nebo chodí na vycházky.

Klienti se podle vyhodnocení míry bezpečného rizika pohybují v obci buď samostatně nebo s doprovodem, většina klientů využívá běžné služby jako jsou nákupy, veřejná doprava, kadeřník, pedikér, poliklinika, úřady, apod. v obci a ve městě . Za klienty s těžkým stupněm postižení nebo ve špatném zdravotním stavu dochází provozovatelé některých běžných služeb přímo do zařízení (kadeřník, pedikér, masér, lékař, úředník). V pracovní dny mohou docházet podle svého zájmu a aktuální nabídky do ergodílen v zařízení. Mohou se účastnit různých kulturních, poznávacích nebo sportovních akcí, které jsou pořádány v zařízení nebo zajišťovány mimo zařízení.

Kapacita: 23 míst  Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 11x dvoulůžkový

Cílová skupina: osoby s lehkým až těžkým mentálním postižením