Staročeský vánoční jarmark se konal na prostranství před kostelem v Nejdku ve vánoční atmosféře. Dětský pěvecký sbor ze ZUŠ zahájil jarmark koledami, ve stáncích si mohli lidé zakoupit medové perníčky, byli k vidění potulní kejklíři, pohádkáři, kovář, hrnčíři… Někteří klienti prezentovali u stánku své vlastní výrobky, které vyrobili s pomocí pracovníků v ergodílnách, druzí se byli podívat na pohádkovém představení „Zlatovláska“ v kině a někteří navšítili ukázky paličkování v Nejdeckém muzeu.