Tradiční Vánoční setkání klientů se svými blízkými se konalo v hotelu Seifert v Nových Hamrech. V rámci připraveného programu zde vystoupil pěvecký sbor klientů DOZP Rudné, taneční soubor dětí z MŚ Závodu Míru a děvčata z DDM Nejdek s ukázkou Zumby. Ve volné zábavě klienti tančili, pochutnali si na cukroví, na jehož přípravě se také podíleli. V závěru večera odjeli někteří klienti se svými blízkými na vánoce domů.