Dne 9.11. 2012 proběhla v zařízení beseda pro klienty vedená Městskou Policií města Karlovy Vary. Policisté povídali klientům o tom, jak se správně chová člověk podle zákona, jaká má práva, co se nesmí, jakou má odpovědnost člověk s mentálním postižením a jak Policie pomáhá lidem. Klienti živě diskutovali a doptávali se na věci, které neznali. Děkujeme Městské Policii Karlovy Vary za  trpělivost a partnerský přístup ke klientům.