2.5. 2012 proběhly v zařízení první volby zástupců klientů do Rady sebeobhájců. Většina klientů nechtěla nic ponechat náhodě a tak zodpovědně vybrali svého kandidáta a se soustředěním vhazovali kandidátky do volební urny. Imobilní klienty navštívila komise u lůžka. Úkolem Rady zvolené klienty na dvouleté období bude vznášet podněty a připomínky na zlepšení kvality poskytovatné služby, podílet se na chodu organizace.