Dne 13.8. 2012 proběhl již tradiční 5. ročník akce Magistrátu Hlavního města Prahy „Srdce na dlani“, která se koná pravidelně jednou ročně ve všech pobytových sociálních zařízeních zřizovaných Hlavním městem Prahou. Na základě ankety pořádané v zařízení vybírají klienti své oblíbené pracovníky. Vyhlášení nejoblíbenějších pracovníků se konalo v areálu zařízení za krásného slunného počasí. Pro klienty a hosty bylo připravená zábava v podobě zpěvu, tance a dobrého pohoštění. Výhercům předali ocenění zástupci MHMP společně s ředitelem zařízení. Úsměvy na tvářích zvolených pracovníků dokreslovaly příjemnou atmosféru tohoto dne a zároveň dokazovaly, že toto ocenění má pro ně váhu a podtrhuje smysl jejich práce. Po vyhlášení se konala diskotéka tradičně vedená DJ Markem.