Obec Vysoká Pec pořádala akci Noc kostelů v obecním kostele, který se nachází vedle našeho zařízení. V kostele si mohli účastníci poslechnout jazzový koncert, naši klienti na akci představili své vlastnoruční výrobky.  Z akce odcházli velmi nadšení.