Místní obec Vysoká Pec pořádala maškarního rej, kterého se s nadšením zúčastnili také klienti. S místními občany chodili klienti po vsi, po chalupách, poznávali místní obyvatele, kteří je pohostili. Na závěr si zazpívali s místním harmonikářem.