Dne 29.6.2016 se klienti zúčastnili výletu do Karlových Varů, prošli si Kolonádu, navštívili karlovarské Vřídlo a poobědvali v restauraci nákupního střediska Tesco. Klienti byli s výletem spokojeni, užili si pěkný den.