Dne 25.7.16 se uskutečnil výlet klientů do Skalné u Chebu, kde navštívili hrad Vildštejn, prohlédli si hradní park, mini ZOO s domácími i divokými zvířaty, hradní hasičské muzeum, kovárnu, věznici. Klienti poobědvali v hradní restauraci a při zpáteční cestě následovalo občerstvení zmrzlinou. Výlet se velice zdařil, počasí přálo a spokojenost klientů se nedala přehlédnout.