Dne 22. 6. 2016 se naši klienti zúčastnili dopravní besedy v Karlových Varech. Klienti si prakticky vyzkoušeli správný pohyb po vozovce, na přechodu, se semaforem. Prostřednictvím promítané prezentace  seznámil klienty lektor z řad pracovníků Městské policie s riziky, se kterými se mohou setkat při pohybu po veřejné komunikaci a pravidly, jak těmto rizikům předcházet.  Rovněž je upozornil na nové povinnosti týkající se pohybu po komunikaci za tmy. Klienti si edukaci užívali, z besedy přijeli velmi nadšení.