Dne 21.6. 2016  se  v našem zařízení jako každý rok uskutečnil Super den, který je pořádán pro naše klienty. Jelikož nám počasí nepřálo, část Superdne se konala v hlavní jídelně.  Program začal již v  10. 00 hod. Vystoupili děti z mateřské školky, Lipová se svým pěveckým programem, poté následovalo divadelní představení S čerty nejsou žerty, pod vedením p. učitele Zezuly ze základní školy Nejdek, nám. Karla IV.  Po obědě se začalo počasí umoudřovat, a tak plánované soutěže mohly probíhat venku. Klienti soutěžili s nadšením a čekala je za to sladká odměna. Poslední soutěž zakončili pracovníci v přetahování lanem ženy proti mužům. V této disciplíně vyhrály ženy. Následoval  další program vystoupení žáků  Lidové umělecké školy z Nejdku. Poté volná zábava, disco pod vedením p. Draxala, který hrál na přání klientů. Den byl zakončen grilováním. Velmi si vážíme a děkujeme všem sponzorům za jejich dary na tuto akci.