Klienti a pracovníci se oblékli do svých vlastnoručně připravených masek a jako průvod prošli obec Vysoká Pec. Průvod končil v restauraci Sportka ve Vysoké Peci, kde bylo připraveno pohoštění, na jehož přípravě se podíleli také klienti. V restauraci se klienti pobavili, občerstvili a zatancovali.