Dne 20.2. 2024 se v našem domově jako každoročně konal masopustní rej, na kterém nás navštívil i pan Ing. Roháč, který si pro naše klienty připravil hudební vystoupení, při kterém hrál na flašinet.