Někteří z klientů se zúčastnili jako každý rok plesu Harmonie, který se konal v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Slavnostním večerem prováděl Petr Rychlý. Po úvodním předtančení následovala světelná show na chůdách, k tanci hrázl a zpíval Petr Maxa a Karlovarský orchestr. Klienti odjížděli unavení, ale spokojení, plni dojmů a zážitků.