Dne 27.6.2015 se zúčastnili naši klienti výletu do Prahy s nejdeckou organizací SPCCH Nejdek, na němž si prohlédli město, projeli se na parníku a naobědvali  v restauraci.