Klientky si prohlédly lázeňské město, navšítivily několik obchodních center, kde si nakoupili zboží. V restauraci si daly dobrý oběd a spokojeně se vrátily domů.