Dne 25. 8. 2017 se v našem domově konala církevní svatba dvou klientů, kteří spolu žijí již 30 let a po celou tuto dobu si přáli  uzavřít manželství. Novomanželé pan Štětina a paní Blažková si řekli své “ ano“ v místním kostele Sv. Panny Marie. Svatební obřad vedl pan farář Lukáš Bujna. Po krásném svatebním obřadě se konala svatební hostina na zahradě domova, kterou pro novomanžele připravili zaměstnanci domova. Novomanželé s nadšením přijímali gratulace a svatební dary.
V odpoledních hodinách  zahrála k tanci a poslechu kapela pod vedením pana Macháčka. Novomanželé i hosté si pochutnali na svatebním dortě, jednohubkách, nechybělo ani grilované maso a buřty. Všichni se dobře pobavili, poveselili a především novomanželé zářili štěstím a tímto všem děkují.