Dne 30.4. 2015 proběhl  v areálu Domova rej čarodějnic. Při této příležitosti některé klienty navštívili rodiče a příbuzní. Po obědě proběhly soutěže, kterých se zúčastnilo mnoho našich krásných čarodějnic. Po vyhlášení výsledků následovalo disco a zapálení ohně. Ke zpestření odpoledne dostali všichni zúčastnění výborný jablečný závin, který pro nás upekly naše kuchařky. Celé odpoledne proběhlo za přijatelného počasí v dobré náladě.