Dne 10.10. 2012 proběhl v zařízení Den otevřených dveří. Zájemci z řad veřejnosti navštívili naše zařízení.