2016

6.12.2016 Mikuláš

Jako každoročně klienty navštívili Mikuláš, Čert a Anděl. Společně si popovídali a poté předali klientům očekávanou nadílku. Klienti byli velmi spokojeni.

20. 12. 2016 Vánoční setkání klientů s jejich blízkými

Dne 20.12.2016 se již tradičně konala vánoční setkání klientů s jejich blízkými v prostorách sálu hotelu Seifert v Nových Hamrech. Vánoční odpoledne bylo zahájeno předáním čestného uznání klientům, kteří darovali své plyšové hračky dětem do Dětského domova ve Staré Roli. Program dále pokračoval v hudebním duchu. Klienti si společně zazpívali vánoční koledy s naší pracovnicí, která zároveň zahrála […]

6.10.2016 Den otevřených dveří

Dne 6. 10. 2016 proběhl v zařízení v rámci celostátní akce Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří.

23. 9. 2016 Koncert skupiny Elán

 Dne 23. 9. 2016 se naši klienti zúčastnili koncertu kapely Elán, který se pořádal v KV aréně Karlovy Vary. Po celý koncert naši klienti zpívali, někteří i tancovali. Všichni vydrželi celou dobu sledovat koncert se zájmem a odměňovali účastníky bouřlivým potleskem. Cestou domů si klienti i pracovníci zpívali si písničky, které zazněly při vystoupení.

13. 9. 2016 Exkurze na statek Bernard u Sokolova

Dne 13.9.2016 se naše klientky zúčastnily exkurze na statku Bernard u Sokolova. Prohlédly si farmu se zvířaty, navštívily řemeslné obchůdky, kde si zakoupily suvenýry a poobědvaly v restauraci. Výlet se klientkám moc líbil, byly spokojené a počasí nám také přálo.

9. 9. 2016 Srdce na dlani

Dne 9.9.2016 se uskutečnil v zařízení 9. ročník akce Srdce na dlani. Akci pořádá každoročně magistrát Hlavního města Prahy a jejím účelem je ocenit nelehkou práci pracovníků v přímé péči. Klienti si v rámci této akce volí své nejoblíbenější pracovníky, z nichž ti, kteří se umístí na prvních třech místech se dál účastní v Praze […]

9. 8. 2016 Výlet do Perštejna na Selský dvůr

Dne 9.8.2016 se naše klientky zúčastnily výletu do Perštejna na Selský dvůr, kde si prohlédly dvůr s chovnými zvířaty, prohlédly si okolí s krásným výhledem na vesnici, poobědvaly v restauraci areálu. Výlet se klientkám moc líbil.

25. 7. 2016 Výlet do Skalné u Chebu na hrad Vildštejn

Dne 25.7.16 se uskutečnil výlet klientů do Skalné u Chebu, kde navštívili hrad Vildštejn, prohlédli si hradní park, mini ZOO s domácími i divokými zvířaty, hradní hasičské muzeum, kovárnu, věznici. Klienti poobědvali v hradní restauraci a při zpáteční cestě následovalo občerstvení zmrzlinou. Výlet se velice zdařil, počasí přálo a spokojenost klientů se nedala přehlédnout.

29. 6. 2016 Výlet do Karlových Varů

Dne 29.6.2016 se klienti zúčastnili výletu do Karlových Varů, prošli si Kolonádu, navštívili karlovarské Vřídlo a poobědvali v restauraci nákupního střediska Tesco. Klienti byli s výletem spokojeni, užili si pěkný den.

28. 6. 2016 Pěší túra na Jelení ve Vysoké Peci