Zakázka malého rozsahu – pořízení strojů do stravovacího provozu 

archiv zakázek

Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava střechy budovy č. 3.31. 7. 2015
Dovolujeme si Vás požádat o vypracování cenové nabídky do soutěže „Realizace EPS požární hlásiče.“ Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu , proto prosím věnujte pozornost výzvě k podání nabídky, která je přílohou.
Přílohy: výzva k podání nabídky + návrh smlouvy o dílo
 

 

 

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu „Poskytování servisních služeb v oblasti IT“. Nabídky zasílejte do 20.3.2015 do 9. 30 hodin.

29.1.2015 Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu „Komunální, tříděný a gastrodpad“. Nabídky zasílejte do 10.00 hod do 11.2.2015.

29.1.2015 Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu „Zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu“. Nabídky zasílejte do 11.00 hod do 11.2.2015.