Poslání Domova

Hlavním posláním DOZP Rudné u Nejdku je umožnit lidem se zdravotním postižením žít v DOZP Rudné u Nejdku co nejpodobněji jako žijí lidé na malé horské obci.

Cílová skupina

Osoby od 19 let věku neomezeně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální a kombinované postižení), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je poskytována osobám s vrozeným (mentální retardace) i získaným mentálním (demence) postižením a přednostně je určena zájemcům s trvalým pobytem v Praze.

Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin.

Kapacita zařízení:

74 klientů

Dlouhodobý cíl

Zajistit naplňování základních životních potřeb klientů prostřednictvím základních, fakultativních činností a ošetřovatelské péče.

Pracovní tým

V přímé péči pracuje celkem 40 pracovníků (2 sociální pracovnice, 29 pracovníků v sociálních službách, 9 zdravotních sester) ve spolupráci s pravidelně docházejícím psychologem. Naplnění duchovních potřeb klientů zajišťuje docházející farář církve česko-bratrské. Provoz vlastní kuchyně, prádelny, technického zázemí a administrativy zajišťuje 14 pracovníků.

Zásady při poskytování sociální služby

Zásady, kterými se řídí pracovníci při poskytování služby tvoří Etický kodex zaměstnanců DOZP Rudné u Nejdku, který nalezneta na stránce Ke stažení.

Poskytované činnosti

Informace o poskytovaných základních a fakultativních činnostech najdete na stránce Poskytované činnosti, podrobnosti o službě  v jednotlivých domech si můžete vyhledat v horním menu podle názvu objektu