Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek č. 362652

Zadavatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, IČ: 70890285

Všechny veřejné zakázky na dodávky a služby:

http://dozprudne.profilzadavatele.cz/