Budova č. 3 je bezbariérová a je určena pro osoby se zvýšenou potřebou ošetřovatelské péče. V přízemí se nachází kancelář sociální pracovnice, účetní depozit, personální jídelna, plánovací místnost a centrální kuchyně, odkud je hotová strava dovážena do obou poschodí jídelním výtahem. V 1. patře se nachází centrální ordinace a ošetřovna, chodba, menší útulné pokoje, denní místnost, která slouží jako jídelna a zároveň obývací místnost, terasa, bezbariérová koupelna, vybavená hydromasážní vanou, několik toalet. V 2. patře jsou podkrovní pokoje, další denní místnost, chodba a koupelna s WC. Obě patra budovy jsou přístupná osobním výtahem ze zadní části objektu. Za domem v areálu zařízení se nachází rozlehlá zahrada a ergodílny.

Poskytování služby spočívá v zajištění komplexní péče v základních životních potřebách stravování, oblékání, hygieny, vyprazdňování, mobility, péče o zdraví, komunikace apod. prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a všeobecných sester. Za většinou klientů z důvodu těžkého postižení nebo bariérovosti v okolí dochází do zařízení poskytovatelé běžných služeb jako jsou lékař, kadeřník, pedikér, úředník apod. Z aktivit, které jsou klientům nabízeny, lze jmenovat zejména nácvik nebo udržení soběstačnosti při oblékání, hygieně, chůzi, komunikaci, procvičování paměti, společné rozhovory, sledování TV, poslech hudby, zpěv, malování, odpočinek ve svém pokoji apod.

Při pěkném počasí je upřednostňován pobyt klientů na terase nebo zahradě, vycházky do obce. Na budově č. 3 je vyčleněn pracovník v sociálních službách – nepedagogická výchovná, který nabízí a zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti přímo na oddělení, klienti také mohou v menším počtu trávit určitý čas v ergodílnách v zařízení s ostatními klienty. I přes bariérovost, která se vyskytuje v obci a okolních městech, nebo velmi těžký stupeň postižení, je klientům nabízena možnost pohybu ve společnosti prostřednictvím vycházek do obce, nákupů, výletů, kulturních akcí. Podle svého zájmu se mohou také účastnit akcí, které jsou pořádány v zařízení.

Kapacita: 17 míst  Počet pokojů: 1x jednolůžkový, 8x dvoulůžkový

Cílová skupina: osoby ležící nebo s poruchou hybnosti a různým stupněm mentálního postižení