Z domova

Vánoční setkání klientů se svými blízkými

Tradiční Vánoční setkání klientů se svými blízkými se konalo v hotelu Seifert v Nových Hamrech. V rámci připraveného programu zde vystoupil pěvecký sbor klientů DOZP Rudné, taneční soubor dětí z MŚ Závodu Míru a děvčata z DDM Nejdek s ukázkou Zumby. Ve volné zábavě klienti tančili, pochutnali si na cukroví, na jehož přípravě se také […]

Beseda Člověk a zákony

Dne 9.11. 2012 proběhla v zařízení beseda pro klienty vedená Městskou Policií města Karlovy Vary. Policisté povídali klientům o tom, jak se správně chová člověk podle zákona, jaká má práva, co se nesmí, jakou má odpovědnost člověk s mentálním postižením a jak Policie pomáhá lidem. Klienti živě diskutovali a doptávali se na věci, které neznali. […]

Beseda Drogy a HIV

Dne 7.11. 2012 si klienti poslechli naučnou přednášku pana Hornycha na téma Drogy a pohlavních nemocech. Klienti se zájmem naslouchali a diskusi doplňovali svými znalostmi a zkušenostmi a rozšiřovali si své vědomosti o další informace. Děkujeme panu Hornychovi za zajímavé odpoledne.

Den otevřených dveří

Dne 10.10. 2012 proběhl v zařízení Den otevřených dveří. Zájemci z řad veřejnosti navštívili naše zařízení.

Den otevřených dveří

Dne 11. a 12.10. proběhl Den otevřených dveří v našem zařízení.

Nejoblíbenější pracovník přímé péče

Dne 9.9.2011 se uskutečnilo v areálu Domova slavnostní vyhlášení Nejoblíbenějšího pracovníka přímé péče. Předat ocenění přijeli zástupci z MHMP v doprovodu zpěváka pana Halekala. Pracovníci a klienti si poté mohli zatancovat a zazpívat při hudebním vystoupení kapely Donaha.